Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

กระเป๋าสาน BY.BEEBAG

  นางสาววราภรณ์ ศรีอ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

M Perfume จำหน่ายน้ำหอมมือสอง

นายปิยะพงษ์ แซ่อึ้ง รหัส …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

ผ้าไหมแพรววาสินค้าชุมชนบ้านโพน

นางสาวธนาพร วงษาจันทร์ รห…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

เสื้อภูไทเย็บมือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวนราวดี ธารีเธียร รห…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายหมอนอิงกลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจาน

นายปัณณธร แสนเมืองโคตรรหั…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

สินค้าจักสานจากเส้นพลาสติก จังหวัดสกลนคร

ชื่อ-นามสกุล : นายภานุ โย…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

กระเป๋าสานงานฝีมือชาวบ้านนาคำไฮ

นายธนชัย ทิพย์ทอง รหัส 65…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65 ภาคเรียน 3-64 กศป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรี

นายพงศ์ศุลี คารวานนท์ 642…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

เว็บไซต์หมอนขิด

นางสาวกังสดาล สุบิน รหัสน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

เครื่องจักสาน ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

  น.ส.ดวงจินดา กรพัน…

Continue Reading...