Posted in ภาคเรียน 1-64

เสื่อกก บ้านบางพลวง

    นายทินกร ปิ…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

ผ้ามัดหมี่ลายไทย อำเภอนาหว้า

  รูปตัวเอง นางสาวชน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

กระเป๋าผ้าย้อมคราม By Micky

รูปตัวเอง นาวสาวสุธิดา แก…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

ผ้าฝ้ายทอมือ @จังหวัดเลย

  รูปตัวเอง นางสาววน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

กาแฟถ้ําสิงห์

รูปประจำตัว ชื่อนักศึกษา …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

ผ้าคลุมไหล่ย้อมคราม

นางสาวอัจฉรา นาโควงค์ 621…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

ผ้าหมักโคลน

รูปประจำตัว รหัสนักศึกษา …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

โคขุนโพนยางคำ

รูปประจำตัว รหัสนักศึกษา …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

Otoping เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสกลนคร

เว็บไซต์ http://sahatsawa…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 1-64

Handmade Shop

รูปประจำตัว รหัสนักศึกษา …

Continue Reading...