Posted in ภาคเรียน 2-64 ภาคเรียน 3-64 กศป

กระบองเพชร

  ชื่อ นาย ธนพล หอมใ…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

น้ำหมากเม่า อ.ภูพาน

นายจิรพัฒน์ วงษา รหัส 641…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

Coffee beans

coffee beans by:arunratmm…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

โบว์ติดผมแฮนด์เมดจากผ้าคราม

นางสาวณัฐสุดา ชลอชน รหัส …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

KhamKramผ้าครามทอออแกนิค

นางสาว ชนิดา วงสีหา รหัสน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

ร้านดอกกุหลาบ

นางสาวจรรยพร ขันธ์วงศ์ รห…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

เสื่อกกแท้ทอมือ

นางสาวอรรถญาพร แสบงบาน รห…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

ข้าวเม่าบ้านนายอ

นางสาวทยิดา ใครบุตร รหัสน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

ผ้าไหมบ้านจาร

นางสาวกาญจนา บุญชาญ รหัสน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้สกลนคร

นายวินาที  วิณโรจน์ รหัส …

Continue Reading...