Posted in ภาคเรียน 2-64

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาดค้อ

นางสาวพัชราภรณ์ นนตระอุดร…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

เครื่องแกงปักษ์ใต้

นางสาวนิราวรรณ จำปาพันธ์ …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

organic rice

ชื่อขนามสกุล : นายณัฐวัตร…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

กระเป๋าคุณหญิง จากวัสดุท้องถิ่น

นางสาวศิริลักษณ์   รัตนิล…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

เครื่องไผ่จักรสาน อ.นาหว้า

นาย สรวิศ คำตั้งหน้า รหัส…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

ณัฐฐาฟาร์มเห็ด

นางสาว อนงค์ลักษณ์ เรืองส…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

วลีผ้าไหมเมืองศรี

นาย วิบูลย์  แซ่ฟุ้ง รหัส…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

พรทิวาเครื่องนอนบ้านใหม่หนองมะเกลือ

นางสาวมีนวดี พรมลา รหัสนั…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

เนื้อแดดเดียว

  นาย ภูมินทร์ ไชยบุ…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-64

ตลาดไม้บ้านนา

ตลาดไไม้บ้านนา นาย ดุสิต …

Continue Reading...