ดร.เด่นชัย สมปอง
drdenchai@hotmail.com 

Line ID 085-4545431

ดร.เล็ก ครับผม

ภาคเรียนที่ 2/2561

ผ้าคราม OTOP

รหัสนักศึกษา 61207426105 ...

ร้านจำหน่ายเครื่องไผ่สาน

รหัสนักศึกษา 61207426116 ...

บ้านกระติบข้าวOTOP

รหัสนักศึกษา 61207426126 ...

ร้านแพรวผ้าย้อมคราม

รหัสนักศึกษา 61207426132 ...

ภาคเรียนที่ 1/2561

ร้านจำหน่ายขนมไทยวิลาสินี

รหัสนักศึกษา 61207426103 ...