ผ้าไหมไทย By Hempty

 

ข้อมูลนักศึกษา : นายจารุวิชญ์ บางทราย
รหัส : 63107426220
โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2
สังกัด : วิทยาการจัดการ
ประเภทนักศึกษา : ป.ตรี ภาคปกติ
ปีที่เข้าศึกษา : 2563

เบอร์โทร : 095-712-7064

เว็บไซต์ : Hempty (sakonshop.com)

Share: