กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าครามบ้านถ้ำเต่า

ชื่อ นางสาว เกสราภรณ์ ผานิช  ชื่อเล่น น้ำฝน

ระหัสนักศึกษา 64207426110

สาขาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศป. ปี 3

เว็บไซต์ : http://kedsaraporn.sakonshop.com/

Share: