Posted in ภาคเรียน 2-65 ภาคเรียน 3-64 กศป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรี

นายพงศ์ศุลี คารวานนท์ 642…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

เว็บไซต์หมอนขิด

นางสาวกังสดาล สุบิน รหัสน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

เครื่องจักสาน ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

  น.ส.ดวงจินดา กรพัน…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

เว็บไซต์กลุ่มหัตกรรมปั้นดินขาวนครปฐม

นางสาวศิริพร สมควรการ รหั…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

ตะกร้าหวายเทียม

    Previous Ne…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

เอสเคพันธุ์ไม้

หน้าแรก ร้านค้า เกี่ยวกับ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

ผ้าฝ้าย ผ้าตะหลุงเข็นมือ ทอมือแท้ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวปราณปริยา พ่อวงษ์ ร…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านดงมะแหน่ง

นายธนบดี ศรีสมบูรณ์ รหัส …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

Dryfoodshop

นายพัจนกร เรืองสวัสดิ์ รห…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

เหล้าแช่พื้นเมือง

นายพีรณัฐ อินทร์ติยะ รหัส…

Continue Reading...