Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-66

รัตนาตะกร้าสานมุกดาหาร

https://boomboom.sakonsho…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Anawin farm โค-กระบือ พันธุ์ไทยแท้

นาย อนาวิน ชมภูแก้ว รหัสน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

bag-otop

นางสาวฐิติมา ประมูลจักโก …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายข้าวปุกงา

นางสาวศุภิสรา ดาบภูเขียว …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

กระเป๋าสาน BY.BEEBAG

  นางสาววราภรณ์ ศรีอ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

M Perfume จำหน่ายน้ำหอมมือสอง

นายปิยะพงษ์ แซ่อึ้ง รหัส …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

ผ้าไหมแพรววาสินค้าชุมชนบ้านโพน

นางสาวธนาพร วงษาจันทร์ รห…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

กระเป๋าสานงานฝีมือชาวบ้านนาคำไฮ

นายธนชัย ทิพย์ทอง รหัส 65…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

เว็บไซต์หมอนขิด

นางสาวกังสดาล สุบิน รหัสน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

ตะกร้าหวายเทียม

    Previous Ne…

Continue Reading...