Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

ตะกร้าหวายเทียม

    Previous Ne…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

เอสเคพันธุ์ไม้

หน้าแรก ร้านค้า เกี่ยวกับ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

ผ้าฝ้าย ผ้าตะหลุงเข็นมือ ทอมือแท้ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวปราณปริยา พ่อวงษ์ ร…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านดงมะแหน่ง

นายธนบดี ศรีสมบูรณ์ รหัส …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

Dryfoodshop

นายพัจนกร เรืองสวัสดิ์ รห…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

เหล้าแช่พื้นเมือง

นายพีรณัฐ อินทร์ติยะ รหัส…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ

นายอภิสิทธิ์  เจริญรัตน์ …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 3-64 กศป

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมchormuk

      &nbs…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

นวัตวิถี ผ้าย้อมคราม บ้านพันนา

นายณัฐวุฒิ ตงศิริอุยเจริญ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 3-64 กศป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าครามบ้านถ้ำเต่า

ชื่อ นางสาว เกสราภรณ์ ผาน…

Continue Reading...