Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

นางสาวชนันพร โสนายะ รหัส …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง จังหวัดสกลนคร

ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร พ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

กระเป๋าสาน BY.BEEBAG

  นางสาววราภรณ์ ศรีอ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

M Perfume จำหน่ายน้ำหอมมือสอง

นายปิยะพงษ์ แซ่อึ้ง รหัส …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

ผ้าไหมแพรววาสินค้าชุมชนบ้านโพน

นางสาวธนาพร วงษาจันทร์ รห…

Continue Reading...